64-300x201    คนเราไม่ต่างอะไรกับสัตว์ป่าครับ ต้องการอาหารเพื่อดำรงชีวิตให้อยู่รอดและไม่อดตาย ต้องการที่หลับนอนที่สุขสบายไม่ต้องการความลำบาก ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่อยู่ca8da03d932fbf3de607f0c7cce1c5a6ในป่า เพราะสัตย์ดำรงชีวิตได้เพราะป่า การหาอาหารที่ทำให้มันอยู่รอด และเลี้ยงตัวเองได้ในทุกๆวัน การหลับนอน หรือรังของสัตว์จะต้องใช้ป่าไม้เพื่อเป็นที่พักอาศัยให้ได้หลบหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อันตรายต่อพวกมัน ป่าไม้มีประโยชน์ต่อสัตว์มากมายมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นสัตว์จำพวกลิง ที่ต้องการผลไม้เพื่อประทังชีวิตพวกมัน คนเราหากไม่ได้กินอะไรก็คงจะไม่ได้มีชีวิตอยู่แน่นอนครับ การทำลายป่านั้นก็เหมือนกับการที่คุณไปเผาบ้านของพวกสัตว์โลก เช่นเดียวกันครับ หากลองมีคนมาเผาบ้านพวกคุณแล้วจะเกิดอะไรขึ้น คุณจะทำยังไง จะอยู่ได้ไหม น่าคิดนะครับหากพวกเราทำแบบนั้นกับพวกมัน สัตว์ป่ากับป้าไม้เกิดมาคู่กัน ไม่มีป่าสัตว์ก็ต้องล้มตายเป็นธรรมดา มาร่วมมือร่วมใจกันซักนิด ด้วยการปลูกต้นไม้กันคนละต้นเพื่อให้สัตว์ป่านั้นมีที่พักอาศัยอยู่ มีอาหารที่ให้พวกมันได้กินทุกๆวัน  ด้วยการปลูกพืชหรือต้นไม้ในป่า ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็สามารถปลูกได้ Image.aspxยิ่งทางภาคเหนือตอนนี้มีภูเขาที่หัวโล้นมากมาย เพราะเต็มไปด้วยการตัดไม้ทำลายป่าของชาวสวนชาวไร่ ที่บุกรุกหรือกระทำด้วยเหตุผลต่างๆ บุกรุกในทางที่สร้างพื้นที่ใช้สอยเป็นของตัวเอง การล่าสัตว์ป่าหรือสัตว์คุ้มครอง การเผาไล่ที่เพื่อทำเกษตรกร การปลูกพืชที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เช่นการปลูกไม้ยูคา ทำให้ระบบของดินนั้นเกิดการแข็งตัว แย่งอาหารจากวัชพืช ทำให้พืชที่เกิดจากอยู่ในบริเวณนั้นตายหรือเสียหายด้วย และร่วมมือสร้างพื้นที่ในการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อทดแทนสิ่งที่เคยหายไปลากโลกของเรา

 

 

mangrove-forest-wallpaper     มนุษย์เราเกิดมาด้วยการสร้างขึ้นจากธรรมชาติ สัตว์ป่าก็เกิดขึ้นได้จากธรรมชาติ เหมือกัน เพราะฉะนั้นธรรมชาติจะเป็นตัวสร้างทุกอย่างแม้กระทั่งโลกของเราธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่สร้างขึ้น หลักการของธรรมชาตินั้นคือ การที่เกิดขึ้นมาเองไม่มีใครสร้าง ธรรมชาติคือสิ่งแรกของโลก ที่ทำให้โลกนั้นมีทุกอย่าง มนุษย์เราหากไม่สร้างธรรมชาติ599995cbfขึ้นมาธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็จะหายไปเรื่อยๆ และจากพวกเราไป ความสำคัญจากธรรมชาติหรือป่าไม้นั้นมีความสำคัญต่อโลกใบนี้ของเรามาก หลายสิ่งหลายอย่างที่ธรรมชาติได้กำหนดไว้ให้เป็นแบบนี้ แต่มนุษย์อย่างเรากลับทำให้มันหายไปจากโลก อย่างต้นไม้ ที่มนุษย์ไม่ได้ให้ความสำคัญเลย การตัดไม้ทำลายป่า การเผาผลาญสิ่งแวดล้อมต่างๆ ถือว่าเป็นการทำลายระบบของสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งซึ่งมนุษย์อาจจะยังไม่ทราบในตอนนี้ เพราะมันจะเกิดในอนาคต หากเกิดขึ้นมาแล้วอาจจะไม่มีอะไรที่กลับมาให้มาเป็นเหมือนเดิมก็ได้ หากยังคงทำลายธรรมชาติอยู่แบบนี้

4DQpjUtzLUwmJZZGUJuhie55XGEIXbKTWrNkEgiwlLaM

    การรักษาธรรมชาติให้คงอยู่นั้น เช่น การช่วยกันปลูกป่า เพื่อทดแทนสิ่งแวดล้อมที่ได้ทำลายไป ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมกันบ่อยๆ ทำให้เกิดความชินต่อกินกรรม ไม่หลงลืม ทำให้เป็นเหมือนวัฒนธรรมของการรักษาธรรมชาติ โดยมีการเรียนการสอนในมหาลัยต่างๆ เสริมแทรกไปในวิชาในรูปแบบของการเรียน เพื่อให้นักศึกษานั้นเข้าใจที่มาที่ไปของระบบหมุนเวียนธรรมชาติมากขึ้น ภายใน 1 อาทิตย์ควรจัดกิจกรรมเพื่อรักษาป่า อย่างน้อย 2 ครั้งเพื่อสร้างโลกของเราให้กลับมาสู่ความเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมด้วยมือของเรา รณรงค์ให้ลดละเลิกสิ่งก่อสร้างในพื้นที่สีเขียว เช่นบริเวณที่มีป่าไม้เยอะๆห้ามมีสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่นการสร้างตึกบริเวณนอกเขตเมืองหลวง เป็นต้น เพียงเท่านี้ ก็สามารถช่วยให้พื้นที่สีเขียวไม่โดนทำลายจากนายทุน

mangrove-forest-wallpaper

     ป่าชายเลนคือ ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด อยู่ติดกับทะเลสาบน้ำจืดทั่วไปของประเทศไทย มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เพราะอยู่รอบๆของแม่น้ำ มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่คอยหากินกันอยู่ตรงนั้น ทำให้เกษตรกร มีอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว การอนุรักษ์ป่าชายเลนมีหลายวิธี เพื่อให้การใช้พื้นที่ของป่านั้นมีความสมดุลกับสิ่งที่เกษตรได้ทำไป การอนุรักษ์ป่าชายเลนมีดังนี้

02-dsc_05031.การปลูกป่า เพื่อให้ธรรมชาติได้กลับคืนมา เพราะปัจจุบันป่าชายเลนได้เสื่อมสภาพไปจากเมื่อก่อนมากนัก เพราะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เข้าไปบุกรุกแหล่งธรรมชาติ การล่าสัตว์ป่าชายเลน การทิ้งขยะ หรือเหตุผลอื่นๆที่ทำให้ระบบของป่าชายเลนนั้นเสีย การปลูกป่าให้เพิ่มขึ้นในป่าชายเลน ไม่ได้อยากอย่างที่คิด ขอเพียงช่วยกันคนละไม้คนละมือ ป่าชายเลนของไทยเราก็จะกลับคืนมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม

2.การใช้ป่าชายเลนแบบผสมผสาน เช่น การหาสัตว์น้ำจำพวกป่าในพื้นที่ของป่าชายเลน พวกเราหรือชาวประมงที่เคยจับปลามาก็ต้องมีส่วนช่วยให้ปลานั้นกลับคืนมาเล่นกัน อย่าง การปล่อยพันธ์ปลาใหม่ๆเพื่อทดแทนสิ่งที่เราจับไป การใช้แห หรือการตกปลา ไม่ความใช้ระเบิด หรือตะข่ายลาก เพราะจะทำให้สัตว์ตัวเล็กๆนั้นตายกันหมด และอนาคตอาจจะสูญพันธ์ไปก็ได้

3.ลดการประมง เช่นให้จับปลาในบริเวณนั้นๆเป็นบางช่วงบางเวลา เช่น 1 ปีจับได้จำนวนกี่ครั้ง ให้หัวหน้าอนุรักษ์ป่าชายเลนเป็นผู้ออกกฎ คุยกับกลุ่มประมงทุกคนหรือจัดอบรมต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านได้รู้และเข้าใจถึงเหตุผลที่ทำแบบนี้เพราะอะไร เขาจะได้เขาใจและช่วยพัฒนาหรือปลูกป่าเพิ่มมากขึ้นในป่าชายเลน และยังคอยปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นให้เข้าใจระบบหมุนเวียนของธรรมชาติมากขึ้น

 

640_8b7d7b588c6kd5k9hikk6การปลูกฝังความคิดของเด็กสมัยนี้จะแตกต่างกับเด็กสมัยก่อนในรุ่นๆผมไม่ได้เลย สมัยนี้เป็นสมัยของเทคโนโลยี ทุกอย่างล้วนจะเป็นคอมพิวเตอร์ซะเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการปลุกฝังเรื่องช่วยกันปกป้องธรรมชาติหรือต้นไม้ในสมัยก่อนนั้น ค่อยข้างจะมีสอนให้รักธรรมชาติมากกว่านี้ เพราะเด็กๆสมัยนั้นต่างก็โตขึ้นมาจากธรรมชาติ ย้อนกลับไปเมื่อ 30 ปีก่อน ผมยังเป็นเด็ก โตขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติรอบข้างเลย มีต้นไม้ใบหญ้าที่เขียว งดงาม ไม่มีแม้แต่มดพิษจากควันของท่อไอเสียวรถ อากาศที่หายใจเข้านั้นล้วนเป็นอากาศที่สดชื่นมาก มันเย็นเข้าไปถึงปอดด้านในเลย มองดูรอบๆเจอต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแก่บ้านตัวเอง มีสัตว์ป่า เช่นกระรอก13714532482ป่า แย้ หรือกิ้งก่า และสัตว์ตัวเล็กๆอีกมากมายที่คอยหากินกับต้นไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนนี้มาก ทุกวันนี้จะมองหาต้นไม่ในแต่ละต้นนั้นยากกว่าการหาปลาในน้ำซะอีก เต็มไปด้วยตึกลาบ้านช่อง ที่คอยสร้างขึ้นใหม่ในแต่ละวัน รถยนต์ที่วิ่งกันเหมือนขบวนรถไฟ คนที่คอยแย่งกันกินในตอนช้าเหมือนไก่ที่แย่งอาหารกัน การแข่งขันการทำงานเหมือน ได้ดูมวยไทยที่ต่างคนต่างไม่ยอม เด็กๆสมัยนี้โตมาด้วยภาพของตึก ซึ่งแตกต่างกับเด็กบ้านนอกมาก เพราะพวกเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าต้นไม้นั้นมีประโยชน์อย่างไร แล้วจะปลูกไว้เพื่ออะไร นั่นคือความคิดที่ยังปลูกฝังให้เด็กๆสมัย นี้ไม่ได้ ป่าไม้ที่พวกเราไม่เคยเห็นความสำคัญนั้นกำลังจะมาทวงคืนเรา และจะเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือทราบมาก่อนว่าธรรมชาติกำลังจะฆ่าชีวิตของคนกรุงทั้งหมด เพราะเราเอาธรรมชาติมาทำสิ่งปลูกสร้างและไม่ยอมสร้างธรรมชาติให้กลับคืนมา  การปลูกป่าไม่ได้อยากกว่าการสร้างตึกเลย แต่ทำไมคนเราหันไปสร้างตึกมากกว่าต้นไม้

e_abcdhlouvxyzธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นย่อมสำคัญแก่โลกเสมอ และเป็นเหมือนเพื่อมนุษย์อีกอย่างหนึ่งเช่นกัน เพราะหากไม่มีต้นไม้ ก็ไม่มีสัตว์ป่า มนุษย์ขาดธรรมชาติไม่ได้ครับ หากขาดไปก็เหมือนกับขาดลมหายใจไปเลย ธรรมชาติสร้างอากาศให้เป็นปรกติ หรือสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ทำให้เรายังหายใจกันได้ทุกวันนี้ก็เพราะป่าไม้นี่แหละครับ ประโยชน์ของป่าไม้ หลักๆ เลยคือช่วยสร้างบรรยากาศให้โลก ช่วยในการเก็บกักน้ำหรือดูดซึมซับน้ำไว้ เพื่อให้ดินมีความแข็งแรง และไม่เกิดภัยธรรมชาติต่างๆตามมา ต้นไม้ช่วยให้สัตว์ป่ามีชีวิต สัตว์หลายประเภทเลยนะครับ ที่ หาอาหารผ่านต้นไม้ไม่มีสัตว์ตัวไหนที่อยู่ในป่าแล้วไม่หาอาหารจากต้นไม้และธรรมชาติ หาน้ำจากลำธาร หาอาหารจากผลไม้ ที่อยู่ในป่า นี่คือปัจจัยของโลกที่ต้องมี ป่าไม้ สัตว์ป่า มนุษย์ และธรรมชาติอีกหลายอย่าง 4cpf_ปลูกป่าชายเลน_2 อย่างที่กล่าวมานี้ล้วนต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันทั้งนั้น หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็คงจะอยู่ไม่ได้เด็ดขาด ธรรมชาติยังสร้างความร่มเย็นให้แก่โลกใบนี้ เห็นไหมครับประโยชน์ของต้นไม้หรือธรรมชาตินั้นมีมากมาย หากสองมือของเราช่วยกันปลูกป่า ปลูกต้นไม้ให้ธรรมชาติได้กลับคืนมา  ผมคิดว่าโลกของเราจะน่าอยู่มากขึ้นกว่านี้หลายเท่า ทำให้เกิดสภาวะโลกเย็น ไม่ร้อน สร้างอากาศที่สดชื่นให้แก่มนุษย์อย่างเราๆ วิธีที่สองมือของเรานั้นสามารถทำได้ในแต่ละวันเลยก็คือ การไม่ทำลายระบบของโครงการปลูกป่าธรรมชาติ เช่นการไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ การไม่ตัดไม้ทำลายป่า ลดการใช้ไม้ในการปลูกที่พักอาศัย ลดการเผาไหม้จากพลาสติก ลดการใช้ไฟฟ้า ที่ไม่จำเป็น ประหยัดน้ำหลังการใช้ และปลูกต้นไม้ๆใกล้ๆบ้านกันคนละ 1 ต้น ก็สามารถาร้างโลกให้น่าอยู่ได้