ธรรมชาติขึ้นอยู่กับสองมือเรา

e_abcdhlouvxyzธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นย่อมสำคัญแก่โลกเสมอ และเป็นเหมือนเพื่อมนุษย์อีกอย่างหนึ่งเช่นกัน เพราะหากไม่มีต้นไม้ ก็ไม่มีสัตว์ป่า มนุษย์ขาดธรรมชาติไม่ได้ครับ หากขาดไปก็เหมือนกับขาดลมหายใจไปเลย ธรรมชาติสร้างอากาศให้เป็นปรกติ หรือสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ทำให้เรายังหายใจกันได้ทุกวันนี้ก็เพราะป่าไม้นี่แหละครับ ประโยชน์ของป่าไม้ หลักๆ เลยคือช่วยสร้างบรรยากาศให้โลก ช่วยในการเก็บกักน้ำหรือดูดซึมซับน้ำไว้ เพื่อให้ดินมีความแข็งแรง และไม่เกิดภัยธรรมชาติต่างๆตามมา ต้นไม้ช่วยให้สัตว์ป่ามีชีวิต สัตว์หลายประเภทเลยนะครับ ที่ หาอาหารผ่านต้นไม้ไม่มีสัตว์ตัวไหนที่อยู่ในป่าแล้วไม่หาอาหารจากต้นไม้และธรรมชาติ หาน้ำจากลำธาร หาอาหารจากผลไม้ ที่อยู่ในป่า นี่คือปัจจัยของโลกที่ต้องมี ป่าไม้ สัตว์ป่า มนุษย์ และธรรมชาติอีกหลายอย่าง 4cpf_ปลูกป่าชายเลน_2 อย่างที่กล่าวมานี้ล้วนต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันทั้งนั้น หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็คงจะอยู่ไม่ได้เด็ดขาด ธรรมชาติยังสร้างความร่มเย็นให้แก่โลกใบนี้ เห็นไหมครับประโยชน์ของต้นไม้หรือธรรมชาตินั้นมีมากมาย หากสองมือของเราช่วยกันปลูกป่า ปลูกต้นไม้ให้ธรรมชาติได้กลับคืนมา  ผมคิดว่าโลกของเราจะน่าอยู่มากขึ้นกว่านี้หลายเท่า ทำให้เกิดสภาวะโลกเย็น ไม่ร้อน สร้างอากาศที่สดชื่นให้แก่มนุษย์อย่างเราๆ วิธีที่สองมือของเรานั้นสามารถทำได้ในแต่ละวันเลยก็คือ การไม่ทำลายระบบของโครงการปลูกป่าธรรมชาติ เช่นการไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ การไม่ตัดไม้ทำลายป่า ลดการใช้ไม้ในการปลูกที่พักอาศัย ลดการเผาไหม้จากพลาสติก ลดการใช้ไฟฟ้า ที่ไม่จำเป็น ประหยัดน้ำหลังการใช้ และปลูกต้นไม้ๆใกล้ๆบ้านกันคนละ 1 ต้น ก็สามารถาร้างโลกให้น่าอยู่ได้