น้ำท่วมเกิดจากป่าไม้ถูกทำลาย

cutting _orests

ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่ยุคอดีต ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร พืชพรรณธัญญาหารต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีความบริบูรณ์โดยตัวของมันเอง นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีกับคนไทยมาอย่างยาวนาน ทว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเองถือว่าเป็นสิ่งที่ทำลายธรรมชาติเหล่านี้อย่างหมดสิ้น โดยเฉพาะเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าถือว่าเป็นเรื่องที่คนมักง่ายหลายๆ คนนิยมใช้เพื่อเป็นพื้นที่ทำมาหากินในการเลี้ยงตัวเองและครอบครัว จนไม่ได้ดูผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมาในภายหลังเลยว่ามันจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อคนอื่นขนาดไหนเมื่อป่าไม้ค่อยๆ ถูกทำลายลงไปเรื่อย
ในเมื่อประเทศไทยเองถือว่าเป็นแหล่งที่มีป่าไม้และน้ำที่อุดมสมบูรณ์ 2 สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่คอยเกื้อหนุนค้ำชูกันให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติมากที่สุด และหากว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป อีกสิ่งหนึ่งที่เคยเกื้อกูลกันไว้ก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้เมื่อนั้นหายนะก็จะเกิดขึ้นกับคนที่อาศัยอยู่ในทันที ในปัจจุบันนี้เรื่องของป่าไม้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการขาดความสมดุลทางธรรมชาติมากที่สุด แม้ว่าจะมีกฎหมายในเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าออกมาใช้นานแล้วก็ตาม แต่หากมองย้อนกลับไปก่อนหน้าที่จะมีกฎหมายตัวนี้ ชาวบ้านหรือนายทุนหลายๆ คนก็สามารถตัดไม้กันได้อย่างสบายใจ หรือต่อให้ตอนนี้มีกฎหมายออกมาแล้วก็ตามก็ยังมีชาวบ้านหรือนายทุนหลายคนพยายามลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้น้ำป่าที่เคยถูกดูดซับจากเหล่าต้นไม้เวลาที่ไหลบ่าลงมาก็จะไม่มีต้นไม้ให้ถูกดูดซับอีกต่อไป พอเป็นแบบนั้นมันก็กลายเป็นสิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงว่าน้ำป่ามันจะทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมได้อย่างที่เราเห็นกันอยู่ เหตุผลสำคัญที่เมื่อต้นไม้โดนตัดและเกิดน้ำท่วมก็เพราะหากว่ายังมีต้นไม้อยู่ รากของต้นไม้จะช่วยดูดซับน้ำที่ไหลลงมาให้เข้าไปอยู่ใต้ดินเพื่อใช้เป็นอาหารในการสังเคราะห์แสง รวมไปถึงยังช่วยปิดกั้นทางน้ำไม่ให้ไหลบ่าลงมาตามพื้นที่ราบลุ่ม หรือตามบ้านเรือนอีกด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อป่าหายไปสิ่งที่คอยกีดกันตรงนี้เอาไว้ก็หายตามไปด้วยเท่านั้นเอง
เมื่อรู้อย่างนี้แล้วนอกจากการปลูกป่าทดแทนจะเป็นสิ่งสำคัญ การไม่ตัดไม้ทำลายป่าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่า โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ๆ กว่าที่จะโตมาได้ใช้ระยะเวลาหลาย 10 ปี หากไม่อยากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอีกควรหยุดเสียตั้งแต่วันนี้จะดีกว่า

flood