มนุษย์คู่กันกับธรรมชาติ

mangrove-forest-wallpaper     มนุษย์เราเกิดมาด้วยการสร้างขึ้นจากธรรมชาติ สัตว์ป่าก็เกิดขึ้นได้จากธรรมชาติ เหมือกัน เพราะฉะนั้นธรรมชาติจะเป็นตัวสร้างทุกอย่างแม้กระทั่งโลกของเราธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่สร้างขึ้น หลักการของธรรมชาตินั้นคือ การที่เกิดขึ้นมาเองไม่มีใครสร้าง ธรรมชาติคือสิ่งแรกของโลก ที่ทำให้โลกนั้นมีทุกอย่าง มนุษย์เราหากไม่สร้างธรรมชาติ599995cbfขึ้นมาธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็จะหายไปเรื่อยๆ และจากพวกเราไป ความสำคัญจากธรรมชาติหรือป่าไม้นั้นมีความสำคัญต่อโลกใบนี้ของเรามาก หลายสิ่งหลายอย่างที่ธรรมชาติได้กำหนดไว้ให้เป็นแบบนี้ แต่มนุษย์อย่างเรากลับทำให้มันหายไปจากโลก อย่างต้นไม้ ที่มนุษย์ไม่ได้ให้ความสำคัญเลย การตัดไม้ทำลายป่า การเผาผลาญสิ่งแวดล้อมต่างๆ ถือว่าเป็นการทำลายระบบของสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งซึ่งมนุษย์อาจจะยังไม่ทราบในตอนนี้ เพราะมันจะเกิดในอนาคต หากเกิดขึ้นมาแล้วอาจจะไม่มีอะไรที่กลับมาให้มาเป็นเหมือนเดิมก็ได้ หากยังคงทำลายธรรมชาติอยู่แบบนี้

4DQpjUtzLUwmJZZGUJuhie55XGEIXbKTWrNkEgiwlLaM

    การรักษาธรรมชาติให้คงอยู่นั้น เช่น การช่วยกันปลูกป่า เพื่อทดแทนสิ่งแวดล้อมที่ได้ทำลายไป ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมกันบ่อยๆ ทำให้เกิดความชินต่อกินกรรม ไม่หลงลืม ทำให้เป็นเหมือนวัฒนธรรมของการรักษาธรรมชาติ โดยมีการเรียนการสอนในมหาลัยต่างๆ เสริมแทรกไปในวิชาในรูปแบบของการเรียน เพื่อให้นักศึกษานั้นเข้าใจที่มาที่ไปของระบบหมุนเวียนธรรมชาติมากขึ้น ภายใน 1 อาทิตย์ควรจัดกิจกรรมเพื่อรักษาป่า อย่างน้อย 2 ครั้งเพื่อสร้างโลกของเราให้กลับมาสู่ความเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมด้วยมือของเรา รณรงค์ให้ลดละเลิกสิ่งก่อสร้างในพื้นที่สีเขียว เช่นบริเวณที่มีป่าไม้เยอะๆห้ามมีสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่นการสร้างตึกบริเวณนอกเขตเมืองหลวง เป็นต้น เพียงเท่านี้ ก็สามารถช่วยให้พื้นที่สีเขียวไม่โดนทำลายจากนายทุน