ร่วมกันปลูกป่าชายเลนให้กลับมาเหมือนเดิม

mangrove-forest-wallpaper

     ป่าชายเลนคือ ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด อยู่ติดกับทะเลสาบน้ำจืดทั่วไปของประเทศไทย มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เพราะอยู่รอบๆของแม่น้ำ มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่คอยหากินกันอยู่ตรงนั้น ทำให้เกษตรกร มีอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว การอนุรักษ์ป่าชายเลนมีหลายวิธี เพื่อให้การใช้พื้นที่ของป่านั้นมีความสมดุลกับสิ่งที่เกษตรได้ทำไป การอนุรักษ์ป่าชายเลนมีดังนี้

02-dsc_05031.การปลูกป่า เพื่อให้ธรรมชาติได้กลับคืนมา เพราะปัจจุบันป่าชายเลนได้เสื่อมสภาพไปจากเมื่อก่อนมากนัก เพราะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เข้าไปบุกรุกแหล่งธรรมชาติ การล่าสัตว์ป่าชายเลน การทิ้งขยะ หรือเหตุผลอื่นๆที่ทำให้ระบบของป่าชายเลนนั้นเสีย การปลูกป่าให้เพิ่มขึ้นในป่าชายเลน ไม่ได้อยากอย่างที่คิด ขอเพียงช่วยกันคนละไม้คนละมือ ป่าชายเลนของไทยเราก็จะกลับคืนมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม

2.การใช้ป่าชายเลนแบบผสมผสาน เช่น การหาสัตว์น้ำจำพวกป่าในพื้นที่ของป่าชายเลน พวกเราหรือชาวประมงที่เคยจับปลามาก็ต้องมีส่วนช่วยให้ปลานั้นกลับคืนมาเล่นกัน อย่าง การปล่อยพันธ์ปลาใหม่ๆเพื่อทดแทนสิ่งที่เราจับไป การใช้แห หรือการตกปลา ไม่ความใช้ระเบิด หรือตะข่ายลาก เพราะจะทำให้สัตว์ตัวเล็กๆนั้นตายกันหมด และอนาคตอาจจะสูญพันธ์ไปก็ได้

3.ลดการประมง เช่นให้จับปลาในบริเวณนั้นๆเป็นบางช่วงบางเวลา เช่น 1 ปีจับได้จำนวนกี่ครั้ง ให้หัวหน้าอนุรักษ์ป่าชายเลนเป็นผู้ออกกฎ คุยกับกลุ่มประมงทุกคนหรือจัดอบรมต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านได้รู้และเข้าใจถึงเหตุผลที่ทำแบบนี้เพราะอะไร เขาจะได้เขาใจและช่วยพัฒนาหรือปลูกป่าเพิ่มมากขึ้นในป่าชายเลน และยังคอยปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นให้เข้าใจระบบหมุนเวียนของธรรมชาติมากขึ้น