โครงการส่งเสริมจิตสำนึกรักธรรมชาติของวัยรุ่น

ทุกวันนี้ธรรมชาติทั้งในเมืองไทยและอีกหลายเมืองทั่วโลกต่างโดนทำลายไปมากจากคนที่อาจบอกได้ว่าเห็นแก่ตัวจนนึกแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม แน่นอนว่าปัญหาของการทำลายธรรมชาติมันส่งผลต่อมนุษย์โลกทุกคนไม่ใช่เพียงแค่คนบางกลุ่มเท่านั้น ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นแต่ละครั้งก็สร้างความเสียหายมากมายมหาศาล เมื่อเป็นเช่นนี้วัยรุ่นจึงถือเป็นวัยอันเหมาะสมที่สุดสำหรับการจะช่วยร่วมแรงร่วมใจสร้างธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์ได้ดังเดิม แต่การที่จะนำเอาวัยรุ่นเหล่านี้มาลงมือปฏิบัติเลยมันคงเป็นเรื่องยากไปหน่อย การเข้าโครงการเพื่อฝึก และส่งเสริมจิตสำนึกให้เกิดความรักธรรมชาติจึงน่าจะเป็นตัวช่วยชั้นดีสำหรับเยาวชนทุกคน

ว่าด้วยเรื่องราวของโครงการส่งเสริมจิตสำนึกธรรมชาติของวัยรุ่น

การจะเลือกพัฒนาหรือส่งเสริมไม่ว่าด้านใดก็ตาม ทฤษฎีคือสิ่งสำคัญเพื่อช่วยให้คนเข้าร่วมโครงการได้เข้าใจด้านความเป็นมาเป็นไปยังสิ่งที่ต้องการ สำหรับโครงการส่งเสริมจิตสำนึกรักธรรมชาติของวัยรุ่นนี้จุดเริ่มต้นก็มาจากวัยรุ่นถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนผู้สามารถเข้าใจในความสำคัญของธรรมชาติต่างๆ ได้ดี ส่วนหนึ่งก็มาจากด้านการอบรมสั่งสอนทั้งพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ต่างๆ ได้พยายามสอนในสิ่งที่พวกเขาพอจะรับไหวมายาวนาน การเปิดเป็นโครงการส่งเสริมจิตสำนึกรักธรรมชาติขึ้นมาจึงถูกมองว่าเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงปัญหา หากต้นไม้หรือธรรมชาติอันสวยงามหมดไปจากโลกนี้จริงๆ สิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลกก็คงต้องสูญสิ้นตามไป โครงการส่งเสริมจิตสำนึกธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นโครงการดีๆ ในการช่วยปลูกฟังให้วัยรุ่นได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ในแบบฉบับของการสัมผัสอย่างใกล้ชิด ด้วยระบบนิเวศของโลกเวลานี้กำลังเข้าสู่ช่วงวิกฤติอย่างน่าใจหาย คนที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนได้ดีที่สุดคนไม่พ้นพลังรุ่นใหม่สำหรับยับยั้งไม่ให้เกิดเรืองเลวร้ายตามมา นอกจากการอนุรักษ์แล้วยังรวมไปถึงการส่งเสริมให้มีธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น เช่น การปลูกต้นไม้ การปลูกป่า การให้อาหารสัตว์ตามสมควร ไม่ตัดไม้ทำลายป่า เป็นต้น หากกลุ่มวัยรุ่นสามารถทำได้จริงก็เชื่อว่าโลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นอีกเป็นกอง

แม้การจัดทำโครงการดังกล่าวอาจดูไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในใจลึกๆ ก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถคนๆ หนึ่งหากตั้งใจลงมือทำอย่างมุ่งมั่น สิ่งต่างๆ ที่คาดหวังเอาไว้ย่อมสร้างความสำเร็จให้ไม่เร็วก็ช้า การมีความเชื่อมั่นในตัวกลุ่มวัยร่นแล้วลุยทำโครงการไปด้วยกันมันย่อมสำเร็จได้ดังหวังแน่นอน หรือหากแย่สุดๆ วัยรุ่นเองก็ยังได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการเพื่อนนำไปปรับปรุงแก้ไข และทำออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้