ป่าไม้ผลัดใบหลากหลายประเภท

March 28, 2019 admin 0

ป่าไม้ผลัดใบ เป็นป่าไม้ผลัดใบตามฤดูกาล สามารถพบได้ในทุกภาคขงประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีช่วงฤดูแล้งยาวนานอย่างเห็นเด่นชัด ประมาณ 4 – 7 เดือน ยกเว้นภาคใต้ กับภาคตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งจังหวัดจันทบุรี และ ตราด เมื่อถึงคราวแล้งความชุ่มชื้นในพื้นดินกับในอากาศลดลง ต้นไม้ผลัดใบร่วงหล่นสู่พื้นดิน พร้อมเตรียมผลิใบอ่อนขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อถึงช่วงต้นฤดูฝนหรือเมื่อคราวป่าไม้มีความชุ่มฉ่ำมากขึ้น… ประเภทของป่าไม้ผลัดใบแบ่งงออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่… ป่าเบญจพรรณหรือป่าผลัดใบผสม พบมากใน ภาคเหนือ […]