forespiccnew

ป่าไม้ มีประโยชน์กับโลกอย่างไร

October 24, 2019 admin 0

บนโลกมีป่าไม้ครอบคลุมพื้นที่เกือบหนึ่งในสามของแผ่นดินทั้งหมด มันเป็นพื้นฐานอินทรีย์ที่จำเป็นสำหรับชีวิตที่หลากหลายที่สุดในโลก สิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดต่างต้องพึ่งพาธรรมชาติ รวมถึงพวกเราเองก็เช่นกัน แต่เรามักจะมองข้ามสิ่งนั้นไปในเมื่อความเจริญในอารยธรรมของมนุษย์เริ่มแผ่ขยาย ตอนนี้มนุษย์ได้ทำลายพื้นที่ป่าไปกว่าล้านเอเคอร์ในทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตร้อนทำให้การตัดไม้ทำลายป่าเป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศที่มีค่าที่สุดของโลก ป่าเปรียบเสมือนเครื่องช่วยหายใจของสิ่งมีชีวิต ออกซิเจนที่ถูกผลิตขึ้นจากต้นไม้ในป่านั้น มันสามารถช่วยให้เรามีอากาศบริสุทธิ์หายใจได้ในแต่ละวัน โดยมันทำหน้าที่ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออก หรือจากการผลิต ต้นไม้ใบที่โตเต็มที่คาดว่าจะผลิตออกซิเจนเพียงพอสำหรับ 2 – 10 คน ในขณะที่ในท้องทะเลเรามี “แพลงก์ตอน” พืชในมหาสมุทรที่สามารถผลิตออกซิเจนได้มากถึงครึ่งหนึ่งของโลก แต่ป่าไม้ยังคงเป็นแหล่งสำคัญของอากาศที่บริสุทธิ์ พวกมันเป็นมากกว่าแค่ต้นไม้ เกือบครึ่งหนึ่งของสายพันธุ์ที่รู้จักของโลกอาศัยอยู่ในป่ารวมถึง 80% ของความหลากหลายทางชีวภาพบนบก […]