ความสำคัญของป่าไม้ผลัดใบ

March 30, 2020 admin 0

ทรัพยากรป่าไม้นับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตอย่างมาก ป่าไม้จะส่งผลต่อทรัพยากรอื่นอย่างผืนดิน น้ำ อากาศ ควบคู่กันไปด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องช่วยกันรักษา อนุรักษ์ป่าให้อยู่คู่กับลูกหลานไปอีกนานแสนนาน โดยป่าไม้ของไทยเรามีลักษณะอย่างไรบ้าง เราจะมาทำความรู้จักกัน ลักษณะของป่าไม้ในประเทศไทยเป็นแบบไหนบ้าง ประเทศไทยเรามีป่าไม้มากมาย แต่หากจะให้แบ่งชนิดของป่าไม้จะแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่ม หนึ่งป่าไม้แบบไม่ผลัดใบ ป่ากลุ่มนี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือป่าไม้ที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย เป็นแบบนั้นตลอดเวลา อย่างเช่นป่าดงดิบเป็นต้น สองป่าไม้แบบผลัดใบป่าแบบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงต้นไม้ขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นใบผลิเกิดใหม่ หรือ ใบร่วงหล่นแห้งลงไป โดยการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปตามฤดูกาลและธรรมชาติป่าไม้ผลัดใบจะมีการแบ่งประเภทได้ดังนี้ ป่าเบญจพรรณ, ป่าเต็งรัง, ป่าหญ้า เป็นต้น […]