ความสำคัญของป่าไม้ผลัดใบ

March 30, 2020 admin 0

ทรัพยากรป่าไม้นับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตอย่างมาก ป่าไม้จะส่งผลต่อทรัพยากรอื่นอย่างผืนดิน น้ำ อากาศ ควบคู่กันไปด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องช่วยกันรักษา อนุรักษ์ป่าให้อยู่คู่กับลูกหลานไปอีกนานแสนนาน โดยป่าไม้ของไทยเรามีลักษณะอย่างไรบ้าง เราจะมาทำความรู้จักกัน ลักษณะของป่าไม้ในประเทศไทยเป็นแบบไหนบ้าง ประเทศไทยเรามีป่าไม้มากมาย แต่หากจะให้แบ่งชนิดของป่าไม้จะแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่ม หนึ่งป่าไม้แบบไม่ผลัดใบ ป่ากลุ่มนี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือป่าไม้ที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย เป็นแบบนั้นตลอดเวลา อย่างเช่นป่าดงดิบเป็นต้น สองป่าไม้แบบผลัดใบป่าแบบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงต้นไม้ขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นใบผลิเกิดใหม่ หรือ ใบร่วงหล่นแห้งลงไป โดยการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปตามฤดูกาลและธรรมชาติป่าไม้ผลัดใบจะมีการแบ่งประเภทได้ดังนี้ ป่าเบญจพรรณ, ป่าเต็งรัง, ป่าหญ้า เป็นต้น […]

Evergreen forestpicc

ยกตัวอย่างป่าไม้ไม่ผลัดใบที่มีในประเทศไทย

February 23, 2020 admin 0

ด้วยความที่บ้านเราเป็นพื้นที่เขตร้อนชื้น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ค่อนข้างเอื้อต่อการเติบโตของต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ ดังนั้นเราจึงมีทรัพยากรป่าไม้เยอะมาตั้งแต่สมัยโบราณ แม้ว่าในตอนนี้จะถูกทำลายไปบ้างแต่ก็ถือว่ายังคงมีมากกว่าอีกหลายๆ ประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีของเราด้วย ถ้าพูดถึงป่าไม้ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์สูงมาก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ก็คงหนีไม่พ้นป่าไม้ไม่ผลัดใบ เป็นป่าที่มีลักษณะเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี มีความชุ่มชื้นสูง เราจะไม่ได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีที่ป่าประเภทนี้เลย แต่จะได้ผลผลิตที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตไปแทน ป่าประเภทต่างๆ ในกลุ่มของป่าไม้ไม่ผลัดใบ เช่นเดียวกับป่าเบญจพรรณ และป่าประเภทอื่นๆ ป่าไม้ไม่ผลัดใบก็ยังสามารถแบ่งแยกย่อยได้อีกหลายแบบ ตามแต่รายละเอียดปลีกย่อยกับสายพันธุ์ของต้นไม้ที่อยู่ในป่านั้นๆ และต่อไปนี้ก็เป็นตัวอย่างบางส่วนที่น่าสนใจ ลองมาดูไปพร้อมๆ กันว่ามีป่าอะไรบ้าง ป่าดงดิบ นี่น่าจะเป็นป่าแบบแรกที่หลายคนนึกถึง […]

Forest resourcespicnew

โทษ และ สาเหตุ ของปัญหาทรัพยากรป่าไม้ลดลง

January 23, 2020 admin 0

ปัญหาการลดจำนวนลงของทรัพยากรป่าไม้ถือเป็นปัญหาที่สั่งสมมายาวนานแล้ว ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆ เพราะเรายังไม่สามารถจะแก้ไขที่ต้นเหตุได้แบบสมบูรณ์จริงๆ ต่อให้มีการรณรงค์มากเท่าไร มีการปลูกป่าเพื่อชดเชยของเดิมมากแค่ไหน แต่ก็ดูเหมือนว่ามันยังไม่เพียงพอกับอัตราการลดลงที่รวดเร็วอยู่ดี ซึ่งปัจจัยที่กระทบกับปริมาณของทรัพยากรป่าไม้ก็มีทั้งจากน้ำมือของมนุษย์ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ สาเหตุหลักที่ทำให้ทรัพยากรป่าไม้ลดน้อยลง การเพิ่มจำนวนของประชากรในพื้นที่ สิ่งที่ตามมาก็คือความต้องการใช้ปัจจัยต่างๆ ในการดำรงชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น ต้องการไม้สำหรับสิ่งปลูกสร้าง ต้องการพื้นที่ทำกินทั้งในรูปแบบการเกษตร และอุตสาหกรรม ต้องการเพิ่มพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยว และอื่นๆ อีกมากมาก จำนวนประชากรจึงเป็นปัจจัยหลักที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากทีเดียว การกำหนดเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจนเพียงพอ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้อบทกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือทางกฎหมายที่ไม่แข็งแรง อีกส่วนก็เกิดจากความไม่ร่วมมือของคนในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถขีดเส้นเพื่อป้องกันการรุกล้ำพื้นที่ป่าไม้ได้จริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ก็ไม่ได้ประสานงานกัน ต่างคนต่างทำ […]

forespiccnew

ป่าไม้ มีประโยชน์กับโลกอย่างไร

October 24, 2019 admin 0

บนโลกมีป่าไม้ครอบคลุมพื้นที่เกือบหนึ่งในสามของแผ่นดินทั้งหมด มันเป็นพื้นฐานอินทรีย์ที่จำเป็นสำหรับชีวิตที่หลากหลายที่สุดในโลก สิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดต่างต้องพึ่งพาธรรมชาติ รวมถึงพวกเราเองก็เช่นกัน แต่เรามักจะมองข้ามสิ่งนั้นไปในเมื่อความเจริญในอารยธรรมของมนุษย์เริ่มแผ่ขยาย ตอนนี้มนุษย์ได้ทำลายพื้นที่ป่าไปกว่าล้านเอเคอร์ในทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตร้อนทำให้การตัดไม้ทำลายป่าเป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศที่มีค่าที่สุดของโลก ป่าเปรียบเสมือนเครื่องช่วยหายใจของสิ่งมีชีวิต ออกซิเจนที่ถูกผลิตขึ้นจากต้นไม้ในป่านั้น มันสามารถช่วยให้เรามีอากาศบริสุทธิ์หายใจได้ในแต่ละวัน โดยมันทำหน้าที่ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออก หรือจากการผลิต ต้นไม้ใบที่โตเต็มที่คาดว่าจะผลิตออกซิเจนเพียงพอสำหรับ 2 – 10 คน ในขณะที่ในท้องทะเลเรามี “แพลงก์ตอน” พืชในมหาสมุทรที่สามารถผลิตออกซิเจนได้มากถึงครึ่งหนึ่งของโลก แต่ป่าไม้ยังคงเป็นแหล่งสำคัญของอากาศที่บริสุทธิ์ พวกมันเป็นมากกว่าแค่ต้นไม้ เกือบครึ่งหนึ่งของสายพันธุ์ที่รู้จักของโลกอาศัยอยู่ในป่ารวมถึง 80% ของความหลากหลายทางชีวภาพบนบก […]

ป่าไม้สวยๆชมได้ที่เขาใหญ่

April 28, 2019 admin 0

‘อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่’ ตั้งอยู่พื้นที่ขนาดใหญ่ 11 อำเภอ 4 จังหวัด ได้แก่… อำเภอปากช่อง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา อำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอปากพลี อำเภอบ้านนา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก อำเภอแก่งคอย , อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยแห่งนี้ ได้รับฉายาว่าเป็น […]

ป่าไม้ผลัดใบหลากหลายประเภท

March 28, 2019 admin 0

ป่าไม้ผลัดใบ เป็นป่าไม้ผลัดใบตามฤดูกาล สามารถพบได้ในทุกภาคขงประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีช่วงฤดูแล้งยาวนานอย่างเห็นเด่นชัด ประมาณ 4 – 7 เดือน ยกเว้นภาคใต้ กับภาคตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งจังหวัดจันทบุรี และ ตราด เมื่อถึงคราวแล้งความชุ่มชื้นในพื้นดินกับในอากาศลดลง ต้นไม้ผลัดใบร่วงหล่นสู่พื้นดิน พร้อมเตรียมผลิใบอ่อนขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อถึงช่วงต้นฤดูฝนหรือเมื่อคราวป่าไม้มีความชุ่มฉ่ำมากขึ้น… ประเภทของป่าไม้ผลัดใบแบ่งงออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่… ป่าเบญจพรรณหรือป่าผลัดใบผสม พบมากใน ภาคเหนือ […]

ธรรมชาติช่วยให้ร่างกายของเราดีขึ้นอย่างไร

October 1, 2018 admin 0

หากมองในมุมของสัจธรรมบนโลกใบนี้มนุษย์เราก็เปรียบได้กับส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีความคิด ความเข้าใจ เหนือกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ ทว่าเราทุกคนสามารถสัมผัสได้ก็คือต่อให้วิทยาการต่างๆ ของมนุษย์จะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้แบบ 100% หลักการเดียวกันในเมื่อเราเองเป็นสิ่งที่เกิดมาจากธรรมชาติการให้ธรรมชาติช่วยสร้างร่างกายของเราย่อมเป็นเรื่องน่าสนใจ จึงได้มีแนวคิดประเภทธรรมชาติบำบัดหรือธรรมชาติรักษาโรคเกิดขึ้นแถมยังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอีกต่างหากสำหรับหลักการดังกล่าว ธรรมชาติกับการช่วยร่างกายให้ดีขึ้น การให้ธรรมชาติช่วยสร้างรายกายคนเราให้แข็งแรงส่วนหนึ่งก็คือการใช้ธรรมชาติบำบัด ธรรมชาติบำบัดเป็นการรักษาอาการทางกายและใจด้วยกระบวนการวิธีทางธรรมชาติ พื้นฐานง่ายที่สุดคือหากร่างกายของคนเราอยู่ในสภาวะสมดุลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จะไม่สามารถเข้ามาย่ำกรายได้เลย เมื่อมองกลับมาถึงการใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าคนเราใช้ชีวิตแบบผิดธรรมชาติกันไปมาก แค่การทานอาหารในชีวิตประจำวันของเราก็ไม่รู้มีสิ่งปนเปื้อนหรือสารพิษเข้าสู่ร่างกายไปเท่าไหร่แล้ว พอสารเหล่านี้สะสมอยู่ในร่างกายของเราเป็นเวลานานปริมาณของพิษภัยจะค่อยๆ เพิ่มมากขึ้น บวกกับชีวิตอันแสนเร่งรีบของคนสมัยใหม่ เครียด พักผ่อนน้อย นอนไม่ค่อยหลับ ไม่ได้ออกกำลังกาย สุขภาพจิตเสีย ปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลส่งผลให้สุขภาพร่างกายค่อยๆ แย่ลง […]

โครงการส่งเสริมจิตสำนึกรักธรรมชาติของวัยรุ่น

September 6, 2018 admin 0

ทุกวันนี้ธรรมชาติทั้งในเมืองไทยและอีกหลายเมืองทั่วโลกต่างโดนทำลายไปมากจากคนที่อาจบอกได้ว่าเห็นแก่ตัวจนนึกแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม แน่นอนว่าปัญหาของการทำลายธรรมชาติมันส่งผลต่อมนุษย์โลกทุกคนไม่ใช่เพียงแค่คนบางกลุ่มเท่านั้น ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นแต่ละครั้งก็สร้างความเสียหายมากมายมหาศาล เมื่อเป็นเช่นนี้วัยรุ่นจึงถือเป็นวัยอันเหมาะสมที่สุดสำหรับการจะช่วยร่วมแรงร่วมใจสร้างธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์ได้ดังเดิม แต่การที่จะนำเอาวัยรุ่นเหล่านี้มาลงมือปฏิบัติเลยมันคงเป็นเรื่องยากไปหน่อย การเข้าโครงการเพื่อฝึก และส่งเสริมจิตสำนึกให้เกิดความรักธรรมชาติจึงน่าจะเป็นตัวช่วยชั้นดีสำหรับเยาวชนทุกคน ว่าด้วยเรื่องราวของโครงการส่งเสริมจิตสำนึกธรรมชาติของวัยรุ่น การจะเลือกพัฒนาหรือส่งเสริมไม่ว่าด้านใดก็ตาม ทฤษฎีคือสิ่งสำคัญเพื่อช่วยให้คนเข้าร่วมโครงการได้เข้าใจด้านความเป็นมาเป็นไปยังสิ่งที่ต้องการ สำหรับโครงการส่งเสริมจิตสำนึกรักธรรมชาติของวัยรุ่นนี้จุดเริ่มต้นก็มาจากวัยรุ่นถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนผู้สามารถเข้าใจในความสำคัญของธรรมชาติต่างๆ ได้ดี ส่วนหนึ่งก็มาจากด้านการอบรมสั่งสอนทั้งพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ต่างๆ ได้พยายามสอนในสิ่งที่พวกเขาพอจะรับไหวมายาวนาน การเปิดเป็นโครงการส่งเสริมจิตสำนึกรักธรรมชาติขึ้นมาจึงถูกมองว่าเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงปัญหา หากต้นไม้หรือธรรมชาติอันสวยงามหมดไปจากโลกนี้จริงๆ สิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลกก็คงต้องสูญสิ้นตามไป โครงการส่งเสริมจิตสำนึกธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นโครงการดีๆ ในการช่วยปลูกฟังให้วัยรุ่นได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ในแบบฉบับของการสัมผัสอย่างใกล้ชิด ด้วยระบบนิเวศของโลกเวลานี้กำลังเข้าสู่ช่วงวิกฤติอย่างน่าใจหาย คนที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนได้ดีที่สุดคนไม่พ้นพลังรุ่นใหม่สำหรับยับยั้งไม่ให้เกิดเรืองเลวร้ายตามมา […]

การอนุรักษ์ป่าไม้ที่ทุกคนควรปฏิบัติ

May 30, 2017 admin 0

การอนุรักษ์ป่าไม้ ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว แต่แท้จริงแล้วทุกคนสามารถกระทำได้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ แต่ด้วยความที่เรื่องป่าไม้มักโดนมองว่าห่างไกลจากสังคมเมือง ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเท่าไรนัก แต่แท้จริงแล้ว ทุกคนสามารทำได้ เพียงแค่เริ่มต้นจากอะไรเล็กๆและทำอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น เราจะพบว่าในช่วงสิบปีหลัง มีความพยายามรณรงค์การปลูกป่าโดยเชิญชวนผู้คนจากในเมืองกันมาก เป็นความพยายามที่ไม่ได้แค่ออกมาจากภาครัฐเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเอกชน และการนำของคนทั่วไป เช่น ดารา นักร้อง นักแสดง ที่มีชื่อเสียง ชักชวนออกมาปลูกป่าร่วมกันคนละไม้คนละมือ อย่างเช่นครั้งที่โจอี้ บอย ชวนไปร่วมกันปลูกป่า แม้ว่าจะเป็นความพยายามเล็กๆ […]